slider1
slider2
slider3

Aegon Smart

to propozycja dla Ciebie, jeśli:

advert1

szukasz optymalizacji kosztów ochrony

advert2

jesteś zainteresowany tańszym ubezpieczeniem do kredytu hipotecznego

advert3

chcę rozszerzyć swoją ochronę

Aegon Smart to ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia.

Zasady ustalania wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz szczegółowe informacje dotyczące Aegon Smart są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które są dostępne na www.aegon.pl

Umów się na spotkanie

*pola obowiązkowe

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, Sąd rejestrowy i nr KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000012318, NIP : 527 - 22 - 79 - 881, Regon: 016261840, Kapitał zakładowy: 69 493 510 zł, opłacony w całości

Profitowi S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, Sąd rejestrowy i nr KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000693553, NIP: 5213793659, Regon: 368220481, Kapitał zakładowy: 15 000 000 zł, opłacony w całości

icon-facebook icon-linkedin icon-youtube